142 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thư viện
2 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thư viện
3 thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thư viện áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thư viện
4 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
5 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
6 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thuế
7 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Đăng ký biện pháp bảo đảm
8 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
9 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
10 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
11 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
12 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
13 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
14 Xử lý đơn tại cấp xã
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Xử lý đơn thư
15 Xóa đăng ký phương tiện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Đường thủy nội địa
16 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Văn hóa cơ sở
17 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Văn hóa cơ sở
18 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
19 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Người có công
20 Xác nhận thường trú tại địa phương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hành chính tư pháp
12345678
Phát thanh truyền hình
 • Chương trình thời sự TPST ngày 6/5/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 5/5/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 4/5/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 3/5/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 2/5/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 30/4/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 27/4/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 25/4/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 23/4/2021
 • Chương trình thời sự TPST ngày 21/4/2021
1 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Tất cả: 486755
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.