Tổng số: 170
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1100-1104/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 3 trên địa bàn phường 9): Nguyễn Văn Tám, Phan Thị Mộng, Hồ Ngọc Minh, Trần Thị Bạch Tuyết, Trần Thị Tuyết Dung, (1100-1104)
Lượt xem: 34
Tải về 11
1100-1104/QĐ-UBND 07/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 3 trên địa bàn phường 9): Nguyễn Văn Tám, Phan Thị Mộng, Hồ Ngọc Minh, Trần Thị Bạch Tuyết, Trần Thị Tuyết Dung, (1100-1104)
Lượt xem: 18
Tải về 1
1110-1114/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 3 trên địa bàn phường 9): Phạm Thanh Phong, Thái Kim Thanh, Thái Kim Thiện, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lê Thị Ên (1110-1114)
Lượt xem: 22
Tải về 0
1105-1109/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 3 trên địa bàn phường 9): Lưu Minh Trí, Đào Ngọc Mai, Ngô Văn Đức, Phan Văn Minh, Ngô Thị Kim Yến (1105-1109)
Lượt xem: 18
Tải về 0
1131-1135/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 5 trên địa bàn phường 3): Lê Thị Trâm, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Thị Diễm Trang (1131-1135)
Lượt xem: 22
Tải về 0
1126-1130/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 5 trên địa bàn phường 3): Lê Minh Thuận, Nguyễn Thanh Nam, Trần Kim Yến, Lý Văn Lyl, Lê Tấn Tài (1126-1130)
Lượt xem: 13
Tải về 0
1136-1140/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 5 trên địa bàn phường 3): Phan Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Hoàng, Trần Thị Hoa, Châu Việt Hưng, Nguyễn Thanh Phong (1136-1140)
Lượt xem: 13
Tải về 0
1121-1125/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 5 trên địa bàn phường 3): Nguyễn Thu Phượng, Nguyễn Thành Nhi, Phạm Thị Mao, Nguyễn Văn Hiền, Trương Văn Cảnh (1121-1125)
Lượt xem: 14
Tải về 0
1131-1135/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 5 trên địa bàn phường 3): Lê Thị Trâm, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Thị Diễm Trang (1131-1135)
Lượt xem: 13
Tải về 0
1115-1120/QĐ-UBND 05/06/2023 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tại nâng cấp kênh Hitech (đợt 3 trên địa bàn phường 9): Nguyễn Văn Quận, Lâm Thị Xinh, Thạch Sanh, Thạnh Thị Xuân Gia, Trần Lệ Quyền, Huỳnh Kỉnh Thoại (1115-1120)
Lượt xem: 27
Tải về 0
12345678910...VIDEO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1825748
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.