Tổng số: 102
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1851-1857/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPST, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo nâng cấp đường Điện Biên Phủ (xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn 2 từ Km 5+550 cách khán đài đua ghe Ngo khoảng 1.7km đến Km 7+250, phường 8),thành phố Sóc Trăng (đợt 1) đối với: Nguyễn Văn Út, Trịnh Bích Ngân, Lương Văn Dón, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Văn Đảnh, Phạm Thị Thiên Phúc, Phạm Văn Sửu (1850-1857)
Lượt xem: 11
Tải về 7
1660/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiếu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp kênh Hitech (đợt 1 trên địa bàn phường 3)
Lượt xem: 2
Tải về 4
926-935/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc thu hồi hồi đất của để Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiếu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp kênh Hitech (đợt 1 trên địa bàn phường 3) đối với: Lâm Thị Bích Thủy, Trần Văn Sơn, Huỳnh Văn Tuấn, Phạm Việt Thanh Minh, Lâm Thành Kiếm, Mai Hữu Vinh, Nguyễn Thị Thêm, Phan Thị Thùy, Nguyễn Thị Thanh Tiên, Mai Hữu Trí (926-927-928-929-930-931-932-933-934-935)
Lượt xem: 8
Tải về 2
918-925/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định về việc thu hồi hồi đất của để Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiếu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp kênh Hitech (đợt 1 trên địa bàn phường 3) đối với: Dương Minh Dũng, Trần Ngọc Huệ, Trần Minh Thắng, Trịnh Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Đức Khương, Lê Thị Mai, Phạm Mỹ Tiên,Trần Thị Huệ,(918-919-920-921-922-923-924-925)
Lượt xem: 8
Tải về 3
858-864/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPST, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo nâng cấp đường Điện Biên Phủ (xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn 2 từ Km 5+550 (cách khán đâì đua ghe Ngo khoảng 1.7 km) đến Km 7+250, Phường 8, TPST (Đợt 1) đối với: Trần Thị Sên, Phạm Thị Giao Linh, Lưu Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Út, Phạm Văn Đèo, Trần Bình An, Lương Văn Dón (858-859-860-861-862-863-864)
Lượt xem: 4
Tải về 4
857/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPST, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo nâng cấp đường Điện Biên Phủ (xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn 2 từ Km 5+550 (cách khán đâì đua ghe Ngo khoảng 1.7 km) đến Km 7+250, Phường 8, TPST (Đợt 1) đối với: Trần Thị Sia
Lượt xem: 3
Tải về 1
1546/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPST, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo nâng cấp đường Điện Biên Phủ (xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn 2 từ Km 5+550 (cách khán đâì đua ghe Ngo khoảng 1.7 km) đến Km 7+250, Phường 8, TPST (Đợt 1)
Lượt xem: 4
Tải về 3
847-856/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPST, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo nâng cấp đường Điện Biên Phủ (xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn 2 từ Km 5+550 (cách khán đâì đua ghe Ngo khoảng 1.7 km) đến Km 7+250, Phường 8, TPST (Đợt 1) đối với: Lê Thế Hòa, Nguyễn Thị Mai Yến, Trương Thuận Hưng, Nguyễn Văn Khỏe, Phạm Văn Sửu, Trần Văn Đảnh, Phan Quốc Hận, Lư Thanh Hải, Trần Lệ Quyên (847-848-849-850-851-852-853-854-855-856)
Lượt xem: 8
Tải về 1
846/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPST, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo nâng cấp đường Điện Biên Phủ (xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn 2 từ Km 5+550 (cách khán đâì đua ghe Ngo khoảng 1.7 km) đến Km 7+250, Phường 8, TPST (Đợt 1) đối với: Nguyễn Trường Thọ (Nguyễn Thị Hiền)
Lượt xem: 3
Tải về 1
841-845/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPST, tỉnh Sóc Trăng. Hạng mục: Cải tạo nâng cấp đường Điện Biên Phủ (xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn 2 từ Km 5+550 (cách khán đâì đua ghe Ngo khoảng 1.7 km) đến Km 7+250, Phường 8, TPST (Đợt 1) đối với: Lý Văn Chính, Phạm Thị Mười Một, Nguyễn Thị Thúy Lan, Nguyễn Văn Téo, Nguyễn Văn Phú, (841-842-843-844-845)
Lượt xem: 3
Tải về 0
12345678910...VIDEO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 1348773
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.