258 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giải quyết khiếu nại
3 Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lâm Nghiêp
4 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Trẻ em
5 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Trẻ em
6 Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
7 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
8 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
9 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
10 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
11 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
12 Trả lại khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
13 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
14 Giao khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
15 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
16 Công nhận khu vực biển
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Biển và hải đảo
17 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Nuôi Con Nuôi
18 Xác minh tài sản, thu nhập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng chống tham nhũng
19 Tiếp nhận yêu cầu giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng chống tham nhũng
20 Thực hiện việc giải trình
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Phòng chống tham nhũng
12345678910...Phát thanh truyền hình
 • Chương trình thời sự TPST ngày 20/10/2021 (20/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 18/10/2021 (18/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 16/10/2021 (16/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 14/10/2021 (14/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 12/10/2021 (12/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 10/10/2021 (10/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 8/10/2021 (08/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 6/10/2021 (07/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 4/10/2021 (04/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 2/10/2021 (02/10/2021)
1 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Tất cả: 685287
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.