Danh sách các video
 • Chương trình thời sự TPST ngày 20/10/2021 (20/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 18/10/2021 (18/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 16/10/2021 (16/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 14/10/2021 (14/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 12/10/2021 (12/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 10/10/2021 (10/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 8/10/2021 (08/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 6/10/2021 (07/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 4/10/2021 (04/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 2/10/2021 (02/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 30/9/2021 (30/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 28/9/2021 (28/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 26/9/2021 (26/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 24/9/2021 (24/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 22/9/2021 (22/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 20/9/2021 (20/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 18/9/2021 (18/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 16/9/2021 (16/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 14/9/2021 (14/09/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 12/9/2021 (13/09/2021)
1 2 3 4 5  ... Phát thanh truyền hình
 • Chương trình thời sự TPST ngày 20/10/2021 (20/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 18/10/2021 (18/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 16/10/2021 (16/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 14/10/2021 (14/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 12/10/2021 (12/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 10/10/2021 (10/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 8/10/2021 (08/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 6/10/2021 (07/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 4/10/2021 (04/10/2021)
 • Chương trình thời sự TPST ngày 2/10/2021 (02/10/2021)
1 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Tất cả: 685287
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.