Danh sách các video
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 25/03/2023 (25/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 23/03/2023 (23/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 21/03/2023 (21/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 19/03/2023 (20/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 17/03/2023 (17/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 15/03/2023 (15/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 13/03/2023 (14/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 11/03/2023 (14/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 9/03/2023 (14/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 1/03/2023 (01/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 27/02/2023 (27/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 25/02/2023 (25/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 23/02/2023 (24/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 21/02/2023 (21/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 19/02/2023 (21/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 17/02/2023 (17/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 15/02/2023 (15/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 13/02/2023 (13/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 11/02/2023 (11/02/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 9/02/2023 (09/02/2023)
1 2 3 4 5  ... Phát thanh truyền hình
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 25/03/2023 (25/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 23/03/2023 (23/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 21/03/2023 (21/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 19/03/2023 (20/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 17/03/2023 (17/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 15/03/2023 (15/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 13/03/2023 (14/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 11/03/2023 (14/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 9/03/2023 (14/03/2023)
 • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 1/03/2023 (01/03/2023)
1 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Tất cả: 1348854
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.