Danh sách các video
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 20/01/2021 (20/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 18/01/2022 (18/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 16/01/2022 (16/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 14/01/2022 (14/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 12/01/2021 (12/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 10/01/2022 (10/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 8/01/2021 (08/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 6/01/2022 (06/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 4/01/2022 (04/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 2/01/2022 (02/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 31/12/2021 (31/12/2021)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 29/12/2021 (29/12/2021)
 • Tiểu phẩm: SÁNG KIẾN MỚI (28/12/2021)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 27/12/2021 (27/12/2021)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 25/12/2021 (25/12/2021)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 22/12/2021 (22/12/2021)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 19/12/2021 (19/12/2021)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 17/12/2021 (17/12/2021)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 15/12/2021 (15/12/2021)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 13/12/2021 (13/12/2021)
1 2 3 4 5  ... Phát thanh truyền hình
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 20/01/2021 (20/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 18/01/2022 (18/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 16/01/2022 (16/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 14/01/2022 (14/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 12/01/2021 (12/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 10/01/2022 (10/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 8/01/2021 (08/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 6/01/2022 (06/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 4/01/2022 (04/01/2022)
 • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 2/01/2022 (02/01/2022)
1 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Tất cả: 758190
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.