Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1697/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng năm 2021 Tải về
10/2021/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Sóc Trăng Tải về
11/2021/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và thông tin thành phố Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thành phố Sóc Trăng Tải về
12/2021/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thành phố Sóc Trăng Tải về
09/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng Tải về
01/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Sóc Trăng Tải về
02/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sóc Trăng. Tải về
03/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND thành phố Sóc Trăng Tải về
04/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố ban hành kèm theo Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND thành phố Sóc Trăng Tải về
05/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 07/1022017 của UBND thành phố Sóc Trăng Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.