DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

258 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thư viện
2 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thư viện
3 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Thư viện
4 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lâm Nghiêp
5 Xác nhận bảng kê lâm sản
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Lâm Nghiêp
6 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Hòa giải cơ sở
7 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Quy hoạch xây dựng
8 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Quy hoạch xây dựng
9 Cung cấp thông tin về quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Quy hoạch xây dựng
10 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục và Đào tạo
11 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục và Đào tạo
12 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục mầm non
13 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục mầm non
14 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục mầm non
15 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục và Đào tạo
16 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai
Mức độ cung cấp dịch vụ công:3
Đăng ký biện pháp bảo đảm
17 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Thuế
18 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Văn hoá cơ sở
19 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Văn hoá cơ sở
20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Lưu thông hàng hóa trong nước
12345678910...

Phát thanh truyền hình
  • Chương trình thời sự TPST ngày 6/5/2021
  • Chương trình thời sự TPST ngày 5/5/2021
1 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 486736