DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

274 kết quả được tìm thấy
STTThủ tụcLĩnh vực
1 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục tiểu học
2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 Tuyển sinh trung học cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:4
Giáo dục trung học
4 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục trung học
5 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục trung học
6 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục trung học
7 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục tiểu học
8 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục dân tộc
9 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục mầm non
10 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
11 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục trung học
12 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục tiểu học
13 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục dân tộc
14 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục mầm non
15 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
16 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người.
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17 Giải thể trường trung học cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục trung học
18 Giải thể trường tiểu học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục tiểu học
19 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục mầm non
20 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:2
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12345678910...

Phát thanh truyền hình
  • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 20/01/2021 (20/01/2022)
  • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 18/01/2022 (18/01/2022)
1 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 758097