Lượt xem: 1341
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 6 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG KHÓA XII

Số TT

NỘI DUNG VĂN BẢN

 

I

BÁO CÁO

01

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND thành phố

1. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND thành phố.pdf

02

 Báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

2. Báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.pdf  

03

Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND TP

3. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND TP.pdf

04

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố.pdf            

 

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Pháp chế HĐND thành phố

4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Pháp chế HĐND thành phố.pdf          

 05

Thông báo của UBMTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022

5. TBcủa UBMTTQVN thành phố tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.pdf            

 06

 

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố

6. BC công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố.pdf            

 07

 

Báo cáo 6 tháng đầu năm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố

7. Báo cáo 6 tháng đầu năm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.pdf

 08  Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố

8. BC công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố.pdf          

09  Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

9. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.pdf

10  Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022

10. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022.pdf            

11 Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm

11. Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm.pdf            

12 Báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022

12. Báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022.pdf          

13 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận các văn bản trình kỳ họp thứ 6 HĐND TP.pdf

13. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận các văn bản trình kỳ họp thứ 6 HĐND TP.pdf           

14 Báo cáo việc sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 để bố trí năm 2022

14. Báo cáo việc sử dụng kết dư ngân sách năm 2020 để bố trí năm 2022.pdf  

15  Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021

15. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021.pdf

16  Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

16. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.pdf

II

TỜ TRÌNH

01

Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND TP

1. Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND TP.pdf

04 Tờ trình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 2022 đợt 1

4. Tờ trình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 2022 đợt 1.pdf

09  Tờ trình mở rộng vỉa hè bờ kè sông Maspero

9. Tờ trình mở rộng vỉa hè bờ kè sông Maspero.pdf 

10 Tờ trình phân bổ KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 3)

10. Tờ trình phân bổ KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 3).pdf

11 Tờ trình phân bổ KHV đầu tư công 2022 (đợt 2)

11. Tờ trình phân bổ KHV đầu tư công 2022 (đợt 2).pdf

12 Tờ trình thông qua nhiệm vụ 10C phường 10

12. Tờ trình thông qua nhiệm vụ 10C phường 10.pdf

13 Tờ trình thông qua nhiệm vụ 5F phường 5

13. Tờ trình thông qua nhiệm vụ 5F phường 5.pdf 


Tin Khác

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 12/8/2022 (13/08/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 10/8/2022 (10/08/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 1004958
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.