Lượt xem: 277
Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa 13
   Thành ủy Sóc Trăng vừa kết nối trực tuyến tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 -Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, điềm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Hà Nội. 
   Dự điểm cầu Hội trường Thành ủy có đ/c Nguyễn Văn Quận –Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng điểm cầu Hội trường UBND thành phố và các điểm cầu 10 phường. Đối tượng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo các phòng ban ngành thành phố. 
   Trong hơn hai ngày, đại biểu đã được truyền đạt nội dung trọng tâm các Nghị quyết về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chuyên đề “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; cùng các Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ngay sau Hội nghị trực tuyến Trung ương, Tỉnh ủy tổ chức triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XIII.
   Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Khóa XIII đi vào cuộc sống.
 
Anh Huy - ĐTT TPST

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 25/03/2023 (25/03/2023)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 23/03/2023 (23/03/2023)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 1349234
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.