Lượt xem: 104
Thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 2/2021
   Sáng ngày 27/9, tại trường THPT thành phố, Trung tâm chính trị Thành ủy phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 2/2021, cho trên 40 đảng viên mới của trường THPT Hoàng Diệu, trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, trường THPT thành phố Sóc Trăng và đảng viên mới các ban, ngành, đoàn thể thành phố. 
   Trong 07 ngày thực học, học viên được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về CN Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHXN; Tăng cường QP-AN bảo vệ vững chắc Tổ quốc, gữi vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng CSVN…
   Qua đó, giúp học viên nhận biết sâu sắc hơn về đường lối chủ trương của Đảng, làm cơ sở học tập rèn luyện phấn đấu để được xem xét trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
   Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Trung tâm chính trị Thành ủy chia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 2/2021 làm 2 đợt và khai giảng lớp đợt 2 vào buổi chiều cùng ngày tại UBND phường 4 với trên 40 đảng viên mới ở 10 phường trên địa bàn thành phố.
 
Quốc Hào - ĐTT TPST

VIDEO
  • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 16/01/2022 (16/01/2022)
  • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 14/01/2022 (14/01/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 752845
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.