Lượt xem: 223
Về việc tổ chức, quán triệt triển khai học tập Nghi quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 31/12/2021 của Thành ủy.
Về việc tổ chức, quán triệt triển khai học tập Nghi quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 31/12/2021 của Thành ủy.

Nghi quyết 07

Chương trình 27


VIDEO
  • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 22/01/2022 (22/01/2022)
  • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 20/01/2021 (20/01/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 760700
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.