Lượt xem: 134
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Trong 2 ngày từ 22-23/11/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các Phường 2, 4, 5, 7. Tham dự tại các phường có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và đại diện các đoàn thể khóm và mỗi phường có ít nhất 30 hội viên, nhân dân cùng tham gia.

Tại mỗi phường, Báo cáo viên là thành viên Tổ tuyên truyền do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sóc Trăng thành lập đã triển khai Kế hoạch số 99/KH ngày 13/7/2023 của UBND thành phố Sóc Trăng về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và các văn bản có liên quan. Theo đó, mục tiêu tổng quát của thành phố là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo của thành phố. Một số mục tiêu cụ thể của thành phố trong năm 2023: Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5% so với kết quả rà soát cuối năm 2022; giải quyết việc làm cho 500 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; đào tạo nghề cho 200 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ xây dựng, nhân rộng 05 mô hình, dự án giám nghèo; 100% người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế; 75% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận dịch vụ internet…Để đạt được các mục tiêu trên thành phố sẽ triển khai 5 dự án: Một là, Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hai là, Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Ba là, Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Bốn là, Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.

Dịp này, các Báo cáo viên cũng lồng ghép giới thiệu các mô hình đã có quyết định phê duyệt dự án của UBND thành phố: Nuôi cá kết hợp với nuôi ếch trong ao nổi (Phường 7); Sản xuất rau màu theo hướng hữu cơ (Phường 8).

 
Nguyễn Hiếu

VIDEO
  • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 26/02/2024 (27/02/2024)
  • CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TPST NGÀY 24/02/2024 (25/02/2024)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 1825983
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.