Lượt xem: 47
Giám sát công tác Phòng chống, tham nhũng
   Đoàn giám sát việc thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của HĐND TP, do ông Nguyễn Hoàng Lân –Trưởng Ban pháp chế HĐND TPST làm Trưởng Đoàn, đã làm việc tại Phường 1, Phường 4, Phường 7, Phường 9, cùng hai cơ quan: Thanh tra và Phòng Tài chính–Kế hoạch TPST. Tham gia Đoàn có ông Trần Văn Nhanh –UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.  
   Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị đều triển khai thực hiện Luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương cho người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên và người đứng đầu nắm vững, nghiêm túc thực hiện bằng những hành động cụ thể trong sử dụng tiết kiệm điện, các thiết bị điện phục vụ công tác, hạn chế sử dụng điện thoại công vào việc riêng, kiểm tra kỹ các văn bản trước khi in, ban hành, để giảm thiểu số lượng in hỏng, sai sót và các khoản chi phí Hội nghị. Nhờ đó, hàng năm các phường đều có kết dư tiết kiệm ngân sách chuyển sang năm sau, đảm bảo cân đối tài chính từ nguồn chế độ tự chủ, thực hiện kinh phí cắt giảm 10% theo quy định. Tiết kiệm mỗi đơn vị từ năm 2021 đến tháng 3/2022 hàng trăm triệu đồng. Đảm bảo cân đối cho các khoản chi hỗ trợ 8/3, thu nhập tăng thêm, góp phần thực hiện chỉ số cải cách hành chính của thành phố.
   Mỗi địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và quan tâm giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn ngừa các tiêu cực, tham nhũng và xử lý nghiêm đối với cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền… Hòa giải các vụ việc tranh chấp, công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm tài sản công, dự toán tài chính – ngân sách, quản lý, sử dụng các loại quỹ theo quy định, quy chế chi tiêu nội bộ. Nhất là các nguồn huy động xã hội hóa trong nhân dân được bàn bạc thông qua cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, để thống nhất cách làm, vận động. Công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, đánh giá công chức tiến hành dân chủ; thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được công khai, nhiều nội dung công khai trực tiếp qua cuộc họp.
   Qua đó năm 2021, Thanh tra thành phố đã tổ chức thanh tra kinh tế ở các đơn vị trường học và phường về thực hiện quy định thu - chi tài chính từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu - chi khác. Qua đó xử lý trách nhiệm về kinh tế, thu hồi ngân sách trên 156 triệu đồng. Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố triển khai giải pháp thực hiện tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt dự tóan, quyết toán, đã tiết kiệm kinh phí từ ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. Tiết kiệm trên 11 tỷ đồng trong khoán chi, giao quyền tự chủ, tổ chức chi thu nhập tăng thêm, chi phúc lợi tập thể, khen thưởng. Ngoài ra, tham mưu thực hiện thanh lý tài sản công và tiết kiệm trong đầu tư xây dựng, thẩm định phê duyệt dự toán, đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, tiết kiệm cho ngân sách trên 4 tỷ đồng. 
   Chuyên đề giám sát về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm nhằm giúp HĐND, Thường trực HĐND TP nắm rõ tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và tìm ra những khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới./. 
 
Anh Huy - ĐTT TPST

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 21/5/2022 (22/05/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 19/5/2022 (19/05/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 894006
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.