Lượt xem: 357
Ban thường vụ Tỉnh Ủy giám sát việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Thành ủy
   Đoàn công tác do đ/c Nguyễn Văn Sắc -  Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, vừa đến giám sát việc lãnh, chỉ đạo sau 3na8m  thực hiện kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết Luận số 10 của Bộ Chính trị  về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.. Tiếp Đoàn có đ/c Nguyễn Văn Quận - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPST và các đ/c trong ban thường vụ Thành ủy cùng các cơ quan tư pháp thành phố.
   Qua 3 năm triên khai thực hiện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các các ngành, các cấp thành phố được nâng lên và luôn xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí  là nhiệm trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính và toàn dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh. Từ đó, đã triển khai, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, Mặt trận, Đoàn thể, các ngành tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, đề cao quy tắc ứng xử, trong của cán bộ, công chức, viên chức, có trên 350 người thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập, thành lập 16 đoàn thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về thu chỉ ngân sách, thu chi tài chính và các nguồn thu khác ở các phòng, ban, ngành thành phố và 10 phường, tổ chức kiểm tra, giám sát 200 tổ chức cơ sở đảng, một số đảng viên trong lãnh chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết năm, cải cách hành chính và trách nhiệm được giao.... góp phần ngăn ngừa và không để xảy ra các vụ việc liên quan đến hành vi, tham nhũng, lãng phí.
   Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Nguyễn Văn Sắc -  Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy đánh giá cao vai trò lãnh, chỉ đạo của ban thường vụ Thành ủy trong triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có kiểm tra, giám sát, đa dạng hóa hình thức triển khai, tuyên truyền, quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, nhắc nhở, những hành vi, biểu hiện vi phạm và ghi nhận kiến nghị, đề xuất cùa thành phố tổ chức các lớp hướng dẫn, bồi dưỡng công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới cùng những vấn đề khó khăn để báo về Ban thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ, giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện./.
 
Anh Huy - ĐTT TPST

VIDEO
  • Chương trình thời sự TPST ngày 3/8/2021
  • Chương trình thời sự TPST ngày 1/8/2021
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 609554
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.