Lượt xem: 68
TP. Sóc Trăng vượt khó hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra
Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với nỗ lực, quyết tâm của các cấp các ngành, năm 2021, công tác cải cách hành chính của TP. Sóc Trăng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. 

    Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính cũng đã được UBND thành phố đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tổ chức triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
    Công tác cập nhật, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên và đăng tải 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng thông tin điện tử thành phố. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố là: 258 thủ tục (ban hành mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung 32 thủ tục hành chính; bãi bỏ 18 thủ tục hành chính theo quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng); thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp phường là: 145 thủ tục. Bên cạnh, TP. Sóc Trăng còn tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, theo đó có 28 thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 3 và 164 thủ tục hành chính cung cấp mức độ 4.

Ảnh Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND TP. Sóc Trăng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, Hệ thống quản lý văn bản điều hành được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố sử dụng thường xuyên. Tổng số văn bản đi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố là 5.816 văn bản, trong đó có 4.819 văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt tỷ lệ 82,86% và 5.816 văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy. 100% công chức đều được cấp hộp thư công vụ và thường xuyên sử dụng hộp thư này trong trao đổi công việc và 100% lãnh đạo các phòng chuyên môn và 10 phường đều được cung cấp thiết bị ký số.

 Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị cũng đã có nhiều sáng kiến, cách làm mới trong công tác cải cách hành chính. Cụ thể như, xây dựng mô hình “Đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trực tuyến thông qua ứng dụng quét mã QR trên Zalo; đồng thời duy trì thực hiện mô hình “Chi trả mai táng phí tại nhà cho người có công” trên địa bàn thành phố Sóc Trăng; mô hình túi bảo quản hữu ích thuộc lĩnh vực Tư pháp;... Với những sáng kiến và cách làm mới trong thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố đã có tác động lớn, nâng cao hiệu quả các mặt cải cách hành chính từ cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân cũng được nâng lên, trong năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và giải quyết hoàn trả đúng hẹn 10.117 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,95%, trễ hẹn 05 hồ sơ, nguyên nhân do lỗi đường truyền mạng.  

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của TP. Sóc Trăng còn một số hạn chế: Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến cấp độ 3, 4 chưa đạt yêu cầu theo quy định của tỉnh (mức độ 3= 40%; mức độ 4= 15%); việc duy trì cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 chưa kịp thời cải tiến theo mô hình khung theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Khắc phục những thiếu yếu trong năm 2021, năm 2022 UBND TP. Sóc Trăng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính ở từng ngành, từng cấp chính quyền trên phương tiện thông tin đại chúng, đặt biệt là tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 4.  Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác, cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. 
Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về cải cách hành chính nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý điều hành và chất lượng dịch vụ công.


 

 


Kiến Văn

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 12/8/2022 (13/08/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 10/8/2022 (10/08/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 1005021
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.