Lượt xem: 43
Đảng ủy Phường 1 sơ kết thực hiện NQ TW 4
   Đảng uỷ Phường 1 vừa sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

   Quá trình triển khai thực hiện NQ, Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Hàng năm 100% cán bộ, đảng viên dự học tập, triển khai NQ, có 100% đảng viên viết thu hoạch và cam kết thực hiện về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, phấn đấu và đưa vào sinh hoạt định kỳ để đánh giá, xếp loại hàng năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 96,6% đến 98,69%.
   Nhìn chung, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhiều cấp ủy đảng đã có cách làm sáng tạo trong việc chỉ đạo, nhận diện, cụ thể hóa các biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa', giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái… qua đó đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền, thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

 
Phương Vy - ĐTT TPST

VIDEO
  • Chương trình thời sự TPST ngày 18/6/2021
  • Chương trình thời sự TPST ngày 16/6/2021
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 554317
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.