Lượt xem: 86
Thành ủy Sóc Trăng sơ kết thực hiện nghị quyết Trung ương 04
   Ban Thường vụ Thành ủy vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đ/c Trần văn Trí – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố chủ trì hội nghị 

   Điểm nhấn qua thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thành phố là các cấp ủy thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn thực hiện nghị quyết với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, từ năm 2016 đến 2020 ban thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm 36 tập thể, 19 cá nhân, và kiểm tra, giám sát ở 235 lượt tổ chức cơ sở đảng.  Đồng thời, các cơ sở Đảng kiểm tra giám sát 535 lượt tổ chức và 82 lượt đảng viên với những nội dung khắc phục sửa chữa khuyết điểm cấp dưới và đảng viên, việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu “đi trước, làm đầu”, ‘tự soi, tự sửa” trong rèn luyện đạo đức, tư tưởng, chính trị, lối sống và thực hiện nhiệm vụ, chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng với nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng chỉnh đốn đảng. Từ đó, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương, phong cách, thài độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, những vấn đề bức xúc của nhân dân  được chính quyền chủ động giải quyết. Đến nay, cấp ủy, chính quyền đã tổ chức 35 cuộc đối thoại trực tiếp với dân, thu nhận 130 lượt ý kiến, riêng giai đoạn 2019 – 2020 tổ chức 13 cuộc đối thoại với 72 lượt ý kiến. Qua đó, thành phố tiếp nhận, tiếp thu, trả lời các vấn đề mà nhân dân quan tâm, giải quyết trực tiếp tại buổi đối thoại và đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác quản lý chỉnh trang đô thị, đất đai, vệ sinh  môi trường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề liên quan đến người dân. Trong tự phê bình và phê bình đa số đảng nêu cao tinh thần tự giác, thắn thắng, trung thực, xem đây một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sờ đảng. đảng viên, hàng năm tỷ lệ đảng viên hàn tốt nhiệm vụ trở lên tăng từ 88,5% năm 2016, lên 95,16% năm 2020; năm 2020 tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 18,87%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 81,13%. Đồng thời, xem xét 01 tổ chức đảng, 60 đảng viên đảng viên vi phạm. 
   Tại Hội nghị, các đơn vị tham luận cũng phân tích những nội dung tuyên truyền truyền, tổ chức thực hiện quyết trung ương 4 phù hợp ở địa phương, đơn vị xác dịnh được ý nghĩa, tầm quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. là nền tảng tư tưởng, nhiệm vụ then chốt trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, về vai trò lãnh đạo, nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết, những giải pháp khắc phục yếu kém để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Trần Văn Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPST, đáng giá cao vai trò, nổ lực của cấp ủy trong triển khai, thực hiện đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Đồng thời, phân tích những hạn chế việc thực hiện và nhấn mạnh giải pháp thực hiện thời gian tới, trong đó tập trung những nội dung cần thiết
Hội nghị cũng phân tích những hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện thời gian tới và đề xuất ý kiến thực hiện để nghị quyết đi vào chiều sâu và ngày càng có hiệu quả./.
 

 
Anh Huy - ĐTT TPST

VIDEO
  • Chương trình thời sự TPST ngày 18/6/2021
  • Chương trình thời sự TPST ngày 16/6/2021
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 554289
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.