Lượt xem: 45
Hướng tới bầu Trưởng khóm nhiệm kỳ 2022 – 2027
   Sáng ngày 7/5,  cùng với các địa phương trong Tỉnh. Các khóm tại TPST, sẽ đồng loạt tổ chức ngày bầu cử Trưởng khóm nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được cấp ủy, chính quyền địa quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện theo quy trình hướng dẫn của Tỉnh và thành phố.
   Trước ngày bầu cử Ủy Ban MTTQVN thành phố phối hợp Phòng Nội vụ thành phố đã giám sát việc tổ chức Hội nghị lấy ý cử tri tại địa bàn và kiểm việc thực hiện các bước bầu cử như chuẩn bị tài liệu, tập huấn cách ghi biên bản kiểm phiếu, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và niêm yết danh ứng cử viên và cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử. Đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến đoàn viên, hội viên và hộ dân để bầu ra người thật sự gương mẫu, có uy tín, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được cấp trên giao
   Trong 60 ứng cử viên ra ứng cử vào Chức danh Trưởng Ban Nhân dân khóm nhiệm kỳ mới lần này đều cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt luật pháp, qua đó phát huy quyền làm chủ ở cơ sở tham gia xây dựng chính quyền. Tỷ lệ nữ ra ứng cử chiếm 10%, tỷ lệ ứng cử viên tái cử chiếm 48,335, ứng cử mới chiếm 51,66%. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ  từ trung cấp, cao đẳng, Đại học chiếm 30%, trình độ lý luận chính trị sơ cấp chiếm 53,33%, trung cấp 31, 16% và người dân tộc thiểu số chiếm 31,66%.  
   Kiểm điểm đánh giá nhiệm kỳ qua, các Bí thư Chi, Đảng bộ bộ phận Trưởng ban Nhân dân Khóm đều được cử tri nhận xét đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, sự năng nỗ tích cực trong công việc, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân quản lý xã hội, giải quyết công việc cho nhân dân và thực hiện tốt việc vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. 
   Đến thời điểm này, công tác bầu cử trưởng khóm ở TPST đã được  Ủy Ban MTTQVN và chính quyền cùng cấp chuẩn bị chu đáo. Danh sách cử tri và ứng cử viên đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND và trụ sở các khóm. Công tác giữ gìn an ninh trật tự các địa bàn dân cư được đảm bảo tốt, việc tuyên truyền về địa điểm, ngày, giờ bầu cử đang được các địa phương đẩy mạnh với nhiều hình thức nhằm vận động cử tri tham gia bầu cử, vừa trực tiếp chọn ra những người xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân và  nâng cao trách nhiệm, phát huy dân chủ ở cơ sở và góp phần cho cuộc bầu cử trưởng ban nhân dân khóm tại TPST thành công tốt đẹp./. 
 
Anh Huy - ĐTT TPST

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 21/5/2022 (22/05/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 19/5/2022 (19/05/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 894054
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.