Lượt xem: 197

Thành phố Sóc Trăng tập trung lãnh chỉ đạo việc quản lý quy hoạch, xây dựng chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn

Save
Xây dựng và phát triển đô thị văn minh hiện đại có ý nghĩa và tầm quang trọng rất lớn, góp phần vào sự phát triển của cả nước, sự phồn vinh của xã hội và là minh chứng rõ nét nhất cho sự thay da đổi thịt của địa phương; thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân... Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng đó, thời gian qua, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm đến vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng chỉnh trang phát triển đô thị; phấn đấu xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững đạt tiêu chí đô thị loại II vào cuối năm 2021 và hướng đến đô thị thông minh từ nay đến năm 2025.

Thứ nhất là thành phố tập trung chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm việc quản lý, xây dựng chỉnh trang phát triển đô thị. Trong đó ban hành nhiều văn bản cụ thể: Nghị quyết số 03-NQ/TXU, ngày 12/01/2007 của Thị ủy Sóc Trăng về Quản lý đô thị; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27/12/2007 của Thành ủy Sóc Trăng về quản lý, bảo vệ môi trường; và các Kế hoạch, công văn của UBND về thực hiện văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn … gần đây nhất là ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề 2021 “Bức phá xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng tới đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội”.
Thứ hai là chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác xây dựng chỉnh trang phát triển đô thị, như: cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc họp lệ, họp dân tổ dân phố; tọa đàm, cổ động trực quan, văn nghệ tuyên truyền, hội thi tìm hiểu về trật tự đô thị, trật tự giao thông, thực hiện chủ đề “Vì một thành phố văn minh”, gắn với thực hiện tiêu chí “4 có, 4 không”,…
Thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, chỉnh trang phát triển đô thị; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc quản lý đô thị, “vì một thành phố văn minh” vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, đã thành lập 06 đoàn kiểm tra, giám sát 59 lượt tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Hằng năm Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý về trật tự xây dựng và xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn; kết quả từ năm 2015 đến cuối năm 2020, đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý trên 300 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng. Nhất là, thời gian gần đây có một số trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn (xây dựng không phép, trái phép) được dư luận quan tâm… thành phố đã tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường phối hợp các ngành liên quan, với quan điểm kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Chỉ đạo các phường tiếp tục rà soát, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và dừng ngay quá trình thi công công trình, dự án xây dựng không phép, sai phép, vi phạm trật tự xây dựng; lập biên bản xử lý theo quy định; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra biện pháp khắc phục không để xảy ra tình trạng vi phạm sau kiểm tra; phường nào để xảy ra vi phạm xây dựng không phép, sai phép thì phường đó chịu trách nhiệm, tùy theo mức độ và hậu quả vi phạm sẽ áp dụng mức xử lý cụ thể đối với từng trường hợp. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác quản lý đô thị theo quy hoạch. Xác định công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, mang tính chiến lược làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị... thời gian qua, thành phố đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển thành phố. Đến nay, các quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan đô thị thành phố Sóc Trăng Chương trình phát triển đô thị thành phố Sóc Trăng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang triển khai thực hiện. Đồng thời, trên cơ sở Quy hoạch Chung được phê duyệt thành phố đã và đang lập quy hoạch phân khu đạt 89,35% trên nền diện tích tự nhiên là 7.600,68 ha (tăng 79,1% so với năm 2007); Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thiết kế đô thị riêng cho 05 trục đường chính của thành phố Sóc Trăng như đường Hùng Vương, Lê Duẩn, Phú Lợi, Trần Hưng Đạo và Nguyễn Chí Thanh.
Với những việc làm cụ thể thiết thực nêu trên và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền thành phố trong quản lý đô thị đã có nhiều tác động tích cực và tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị được nâng lên. Qua đó, công tác quy hoạch đến nay đã tương đối hoàn chỉnh là khung chuẩn cho thành phố quản lý và đầu tư phát triển đúng hướng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được cải thiện; các công trình công cộng, dự án nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư mới, cải tạo và phát triển khá nhanh. Nhiều khu dân cư mới được hình thành, các khu nhà ở chưa bảo đảm hạ tầng từng bước được khắc phục, bước đầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Các công trình văn hóa, giáo dục, trung tâm thương mại được bố trí phù hợp với quy hoạch. Công tác quản lý trật tự đô thị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; công tác quản lý dịch vụ công ích được quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, sửa chữa kịp thời… cho thấy diện mạo đô thị ngày một đổi mới, cảnh quan đô thị ngày một khang trang, nếp sống văn minh đô thị được hình thành.

 
Tác giả:Công Minh (Ban Tuyên giáo Thành ủy Sóc Trăng)

VIDEO
  • Chương trình thời sự TPST ngày 6/5/2021
  • Chương trình thời sự TPST ngày 5/5/2021
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 486867
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.