Quyết định về việc điều chỉnh nội dung chi phí tổ chức thực hiện và chi phí đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng. Hạng mục: Lia 6 phường 8; Lia 2 phường 6; Lia 1 phường 4; Cải tạo, nâng cấp đường Điện Biên Phủ; Xây dựng Đường và Cầu Vành Đai 2.
Số ký hiệu văn bản 1553/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh nội dung chi phí tổ chức thực hiện và chi phí đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng. Hạng mục: Lia 6 phường 8; Lia 2 phường 6; Lia 1 phường 4; Cải tạo, nâng cấp đường Điện Biên Phủ; Xây dựng Đường và Cầu Vành Đai 2.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố
Người ký duyệt Trần Hoàng Hợp
Tài liệu đính kèm QD_1553_20211201024041757750_1signed520.pdf