Về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 1348/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố
Người ký duyệt Nguyễn Văn Quận
Tài liệu đính kèm QD_1348_20211023110623853850_1signed3.pdf