Lượt xem: 369
Thành phố Sóc Trăng thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức, viên chức
Với mục đích chuyển đổi vị trí công tác góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Thời gian qua, Thành ủy – UBND thành phố Sóc Trăng đã chỉ các phòng ban, ngành,  UBND các phường và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát, lập danh sách những trường hợp định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, chuyên môn, sở trường công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bước đầu đã đạt những kết quả nhất định. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. UBND thành phố Sóc Trăng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê vị trí việc làm của công chức, viên chức thành phố, tham mưu với lãnh đạo thành phố đổi chuyển vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn và yêu cầu của từng đơn vị. Theo thống kê, tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 14-4-2015 của Bộ Chính trị, biên chế của Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố Sóc Trăng là 75 biên chế, khối Nhà nước có 105 biên chế, khối đơn vị sự nghiệp có 1.187 biến chế. Thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức giai đoạn 2015-2020, thành phố Sóc Trăng đã chuyển đổi 52 trường hợp. Cùng với đó, thành phố đã có nhiều chính sách để tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nhờ đó chất lượng nguồn nhân lực của thành phố được nâng cao. Đến nay có 100% cán bộ lãnh đạo quản lý cấp thành phố đạt trình độ Đại học trở lên, 77,92% đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị; 89, 38% cán bộ, công chức cấp phường có trình độ đại học trở lên, 85,47% đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 
Qua quá trình thực hiện, hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị đem lại hiệu quả rất lớn, giúp cho đội ngũ công chức, viên chức có điều kiện học hỏi, hiểu biết nhiều lĩnh vực chuyên môn trong cơ quan, đơn vị; nhiều người có bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời, giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bố trí hợp lý, công bằng đối với đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị; hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu của công chức, viên chức đối với tổ chức, công dân. Theo đồng chí Trần Thị Thu Sương – Trưởng phòng Nội vụ thành phố Sóc Trăng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đối với công chức, viên chức có điều kiện học hỏi, hiểu biết nhiều lĩnh vực chuyên môn trong cơ quan, đơn vị; nhiều người có bước trưởng thành, tiếp cận nhanh với nhiệm vụ công tác mới. Đồng thời, giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bố trí hợp lý, công bằng đối với đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị; hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu của công chức, viên chức đối với tổ chức, công dân.Nhằm thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 24/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Sóc Trăng đã ban hành “Đề án thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố Sóc Trăng” giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu cụ thể của Đề án, hàng năm trên cơ sở rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và vị trí việc làm, cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch chuyển đổi 20% vị trí công tác. 
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, công chức, viên chức thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đã có thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 02 năm đến 05 năm theo quy định thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực. Trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chuyển đổi vị trí công tác thì bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ xây dựng phương án chuyển đổi trình cấp có thẩm quyền thực hiện chuyển đổi mà không cần đủ thời gian công tác nêu trên.
Thông qua việc triển khai, thực hiện hiệu quả “Đề án thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố Sóc Trăng” nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng xu thế phát triển của thực tiễn. Mặt khác, việc chuyển đổi vị trí việc làm còn nhằm phòng ngừa tình trạng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại một vị trí, một bộ phận quá lâu dẫn đến việc nắm bắt được những sơ hở về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực mình công tác, quản lý để lợi dụng thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng cục bộ trong từng địa phương, đơn vị; nhằm kiểm soát công việc lẫn nhau, người làm việc sau kiểm tra công việc của người trước đó, góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực và tăng cường ý thức kỷ luật công tác của cán bộ, công chức. Bên cạnh, việc chuyển đổi vị trí công tác cũng góp phần điều chỉnh, tăng cường cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cho các lĩnh vực quản lý, địa bàn cần thiết khi có yêu cầu.Thời gian thực hiện Đề án từ đầu năm 2022 đến năm 2025.

 
Ngọc Sơn - P. Nội vụ TPST

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 26/5/2022 (26/05/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 24/5/2022 (24/05/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 898052
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.