Lượt xem: 1402
Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng ban hành hướng dẫn thực hiện phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri.
Để đảm bảo tiến độ, thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng vừa ban hành hướng dẫn UBND các phường thực hiện phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại địa bàn TP. Sóc Trăng.

 Theo đó, mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Số cử tri làm căn cứ để xác định thành lập khu vực bỏ phiếu là số lượng cử tri được xác định một cách tương đối tại thời điểm thành lập, phê chuẩn việc thành lập khu vực bỏ phiếu đó.
Đối với các phường có Bệnh viện, lực lượng vũ trang, đề nghị Ủy ban nhân dân các phường trao đổi với Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét việc ghép cử tri tham gia bỏ phiếu chung tại khu vực bỏ phiếu dân cư hoặc thành lập khu vực bỏ phiếu riêng. Sau khi xác định khu vực bỏ phiếu, Ủy ban nhân dân 10 phường lập Tờ trình đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu và gửi về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 23/3/2021.
 Đối với việc thành lập Tổ bầu cử, Ủy ban nhân dân 10 phường sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm: Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.
Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập một Tổ bầu cử có từ 05 đến 09 thành viên gồm: Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban nhân dân phường sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm: Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó. Thời gian hoàn thành việc thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước ngày 02/4/2021.
Theo UBND thành phố, về nguyên tắc, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân phường thông báo cho cử tri ở địa phương về việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa phương được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi mình thường trú, trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì Ủy ban nhân dân phường không ghi tên cử tri vào danh sách cử tri. Trong quá trình lập danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân phường chỉ ghi vào danh sách những cử tri đang đăng ký tạm trú ở địa phương mình nếu cử tri đó thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại nơi cử tri đang tạm trú (có thể bằng văn bản hoặc trực tiếp bằng lời nói với người có trách nhiệm).
Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân phường lập theo từng khu vực bỏ phiếu; danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng quân có thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. 
Theo quy định, việc lập danh sách cử tri phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 9/4/2021 để đảm bảo thời gian thực hiện các công việc khác trong việc chuẩn bị bầu cử, đồng thời báo cáo số lượng cử tri phường về Phòng Nội vụ để phục vụ cho công tác chỉ đạo bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu…
Để hạn chế sai sót trong việc lập danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân phường không sao chép danh sách cử tri từ những năm trước, nên tiến hành tổ chức lập danh sách cử tri thực tế theo từng khu vực bỏ phiếu. Họ và tên cử tri xếp theo hộ gia đình (hoặc theo đơn vị vũ trang nhân dân).

 
Lê Vũ

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 26/5/2022 (26/05/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 24/5/2022 (24/05/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 898063
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.