Lượt xem: 962
Ủy ban nhân dân Phường 3 thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2019
Thời gian qua, UBND Phường 3 đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó tạo sự hài lòng của nhân dân đối với chính quyền địa phương.
Đảng ủy, UBND xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương.
UBND Phường 3 đã quan tâm cử cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương, người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác CCHC tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh; Công tác cải cách thể chế như: xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát luôn được chú trọng.  
Để thực hiện tốt công tác CCHC, lãnh đạo, cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính. Bên cạnh đó, UBND đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức đều đủ chuẩn có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND; Qua đó, tính đến 25/10/2019 đã tiếp nhận: 23.712 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn: 1.908 hồ sơ đạt tỷ lệ  8,05%, đúng hạn 21.804  hồ sơ đạt tỷ lệ 91,95 %, hiện không có hồ sơ quá hạn.
Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, UBND đã tập trung làm tốt các công tác như: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết công khai (tính đến 25/10/2019) niêm yết còn 123 TTHC trên 32 lĩnh vực do UBND tỉnh bãi bỏ và công bố một số thủ tục hành chính áp dụng cấp xã, phường, thị trấn nhằm để tuyên truyền toàn bộ các thủ tục, biểu mẫu hành chính công khai cho công dân biết và hướng dẫn trực tiếp trước khi nhận thủ tục để giải quyết và hoàn trả kết quả cho công dân đúng quy định,việc tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai các Quyết định của UBND các cấp như: Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch; Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực... thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn... Qua đó, đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.
Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng. Lãnh đạo UBND phường xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, xử lý công việc hàng ngày theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vai trò trách nhiệm của từng lãnh đạo. Từng bộ phận chuyên môn được trang bị kiến thức cơ bản về việc sử dụng máy vi tính, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn hằng ngày. 
Bộ máy tổ chức đội ngũ cán bộ được ổn định, đủ số lượng cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách hoạt động từ phường đến khóm đủ sức hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019.
Trụ sở Ủy ban nhân dân phường nằm trên tuyến đường chính liên huyện, do đó số lượng tiếp công dân rất nhiều trong và ngoài phường,từ đó góp phần cùng với các cấp các ngành thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính ở địa phương, đồng thời tạo được nguồn thu phí, lệ phí hành chính đăng nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Trong thời gian tới, UBND Phường 3 sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC tại đơn vị bằng các hoạt động, cụ thể như: Kịp thời niêm yết đầy đủ biểu mẫu, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính công dân khi có thay đổi, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính tại Ủy ban nhân dân phường, đồng thời tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 900: 2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại UBND phường, để quản lý chặt chẽ hồ sơ Địa chính - Xây dựng; lĩnh vực Hộ tịch và các loại thủ tục hành chính khác; Tiếp tục chấn chỉnh phong cách làm việc, thái độ ứng xử trong công vụ, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân phường 3; Chủ động xây dựng các kế hoạch điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức trong năm 2020.

Loan Dương

VIDEO
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 26/5/2022 (26/05/2022)
  • CHUONG TRINH THOI SU TPST NGAY 24/5/2022 (24/05/2022)
1 
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
  • Tất cả: 898006
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: 93 đường Phú Lợi, phường 2, Tp Sóc Trăng
Điện thoại/Fax: 02993 822182
Mail: ubndtp@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.